Vill Du få STROKE?

Back to Menu page

  Sluta motionera
Ät fett och onyttigt
Rök och drick alkohol
Strunta i ditt höga blodtryck
Stressa

Varning

TIA är en liten propp!

Om du får:

  • Förlamning, minskad känsel eller domningar i ena kroppshalvan
  • Synrubbningar
  • Svårt att tala eller förstå tal
  • Balansrubbningar

ska Du genast bege Dig till sjukhus - även om symtomen gått tillbaka

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (propp) eller hjärnblödning

Cirka 30,000 får stroke varje år

Var 17:e minut får en person i Sverige stroke

Om vi fortsätter i den här takten kommer 30% fler att insjukna år 2010

Stroke är en av de vanligeste orsakerna till invaliditet och död

Se över dina riskfaktorer och försök ändra så många du kan

OBS!! Flera riskfaktorer innebär ökad risk för insjuknande

Undvik att få Stroke

Vad kan JAG göra?

Ålder

är den främsta riskfaktorn. Risken att insjukna i stroke ökar vid stigande ålder. När vi åldras ökar åderförkalkningen och blodkärlen blir skörare. Din ålder kan Du förvisso inte påverka - men det finns många andra riskfaktorer som Du kan göra något åt!

Åderförkalkning

är en sjukdom som kan ge stroke och hjärtsjukdomar. Den börjar redan i unga år genom att öppningen i blodkärlen blir alIt mindre och ytan inne i kärlen blir oregelbunden. Blodet får svårare att passera fritt, en blodpropp kan då bildas och täppa till kärlet. De främsta riskfaktorerna för ökad åderförkalkning är högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol och rökning.

Högt blodtryck

är den viktigaste riskfaktorn för både hjärninfarkt och hjärnblödning. Högt blodtryck påskyndar åderförkalkningen och skadar även hjärnans tunnare blodkärl.

Ett blodtryck fr.o.m. 140/90 räknas som högt. (Diabetiker 130/80)

Det är mycket viktigt att behandla högt blodtryck. Det finns många olika blodtryckssänkande mediciner. Oftast är en kombination av olika mediciner det enda sättet att få ner ett för högt blodtryck. Själv kan Du förebygga högt blodtryck genom att se över Dina kost- och motionsvanor, sluta röka och stressa.

Diabetes

Ökar risken för att insjukna i hjärninfarkt. Har ar det extra viktigt att hålla blodtrycket på en lag nivå. Högst 130/80! För att minska risken att få åldersdiabetes (typ-2 diabetes) bör Du se över din kost och motionera regelbundet.

Hjärtsjukdomar

ökar också risken för att få stroke. Den ökade risken föreligger framför alIt Vid förmaksflimmer. Det är vanligt att man behandlar flimmer med proppförebyggande medicin.

Högt kolesterolvädrde

medför ökad risk att insjukna i stroke eftersom det kan bidra till att man utvecklar åderförkalkning. Behandlas ofta med medicin.

Alkohol

är en riskfaktor för att få hjärnblödning. Detta gäller främst vid akut överkonsumtion, så det är var klassiska svenska "helgfylla" som bör undvikas.

Rökning

betraktas som en klar riskfaktor för hjärninfarkt framför alIt för att den påskyndar förkalkningen i vara blodkarl. Den enda riskfaktorn som Du själv kan påverka snabbt genom att sluta röka!

Stress

både psykisk och fysisk, anses vara en riskfaktor. Gäller framför alIt den extrema stressen som gör att Du tappar kontrollen och vardagen går över styr. Nar Du stressar höjs bl.a. blodtrycket.

Vill Du veta mer?

STROKE-Riksförbundet
Box 6115
129 07 Hägersten

URL: www.strokeforbundet.org
E-Post: info@strokeforbundet.org