ARBETSPLATS

Åter till roligtsidan
TEORI ÄR NÄR MAN VET ALLTING MEN INGENTING FUNGERAR.

PRAKTIK ÄR NÄR ALLT FUNGERAR MEN INGEN VET VARFÖR.

PÅ DENNA ARBETSPLATS ÄR TEORI OCH PRAKTIK FÖRENADE.

INGENTING FUNGERAR OCH INGEN VET VARFÖR.